Det finns en hel del olika grenar som sorterar in under termen ridsport. Här hittar du välkända inriktningar som dressyr, fälttävlan och hoppning men även mindre kända discipliner som t.ex. distansritt, frihetsdressyr, gymkhana och westernridning. Det fantastiska med ridsport är också att det är en idrott där kvinnor och män tävlar tillsammans i de olika klasserna och på lika villkor. I det avseendet kan man säga att ridsport är en mycket jämlik sport. Vill du lära dig mer om de inriktningarna inom ridsport som inte är så välkända? Då kan du läsa vidare här!

Distansritt är ridsportens maraton

Att man tävlar i ridsport i OS är ingen nyhet. Men det är ju som sagt inte enbart de här grenarna som ingår i ridsporten. Distansritt lockar en hel del ryttare och här handlar det om att visa upp ryttarens och hästens uthållighet över flera mil. Ekipaget ska på kortast tid ta sig runt den förutbestämda banan. Före varje start, på utsatta kontroller och efter målgång genomgår hästarna en veterinärbesiktning för att fastställa att hästen mår bra och inte rids hårdare än den har kapacitet för. Ligger hästens värden, t.ex. puls, över de som är tillåtna blir ekipaget uteslutet och får inte fortsätta tävlingen. Det gäller alltså att ryttaren planerar sin ritt och genomför den i ett optimalt tempo.

Gymkhana – fart och smidighet

Barn och ungdomar lockas ofta av farten i gymkhana. I den här grenen tävlar man i lag och tävlingsklasserna är upplagda som stafetter där varje ekipage ska genomföra ett delmoment. Det kan t.ex. handla om slalomridning, fånga upp ringar med ett träsvärd eller placera flaggor i konor. Precis som i distansritt kan man tävla med vilken hästras man vill men båda disciplinerna ställer krav på uthållighet hos både häst och ryttare. I gymkhana är det även en klar fördel om hästen eller ponnyn är lite mindre och smidig samt att ryttaren är vig och har bra balans. Precis som i övriga grenar inom ridsporten tävlar flickor och pojkar, kvinnor och män, tillsammans och på lika villkor.