Islandshästen är den tredje vanligaste rasen i Sverige. Vad är det som gör den så populär? Redan på 1800-talet importerades de första islandshästarna till Sverige och då blev den populär som en liten men tålig arbetshäst. Den första ridhästimporten skulle dröja till 1969 och då ansågs islandshästarna som galna. De hade levt i flock i många år och utan kontakt med människor så för att rida in och träna dem behövdes eldsjälar som förstod sig på deras egenskaper och kvalitet bakom det vilda. Idag finns cirka 27000 islandshästar i Sverige och många beundrar dessa små, starka hästar som har två extra gångarter som inte finns hos andra hästar.

Hästgårdar med turridning

På flera håll i Sverige finns gårdar där man kan göra turridningar på islandshästar. De är inte bara en kvinna som satsar på islandshästar, utan de flesta hästgårdar med islandshästar drivs av kvinnor. Anledningen till det har man inte forskat om men troligtvis är det att kvinnorna har lättare för att sadla om och följa sina drömmar och därmed lämna traditionella nio till fem jobb för att istället göra sin hobby till yrke. Idag finns det även utbildningar i gymnasiet och på eftergymnasial nivå i ämnet islandshästar. Aveln har blivit utbredd och varje år föds det cirka 1000 islandshästar i Sverige.

Islandshästarna lever fritt på Island

Islandshästarnas historia kan spåras ända till 800-talet. Då kom de första nybyggarna från de brittiska öarna till Island och förde med sig sina bästa djur som var keltiska ponnyer och från Skandinavien hade man med sig sina hästar. Dessa lät man leva fritt på Island, de parade sig och så småningom hade islandshästen vuxit fram. Den omnämns ofta i de gamla isländska sagorna från vikingatiden. Än idag lever islandshästarna fritt och i flock och speciellt under somrarna. Man värderar sin ras högt och inblandning av andra raser får inte förekomma. Därför får en islandshäst som har lämnat landet aldrig återkomma. På Island vaccinerar man aldrig hästarna eftersom de lever isolerat och inte kommer i kontakt med andra hästars sjukdomar.